• مقالات عمومی

  • بیماری ها

  • بیماری های تخصصی

عادات خانواده خود را شكل دهيد

به كودكان كمك كنيد انتخابهاي سالم داشته باشند

عوامل زيادي مي توانند بر كودك تاثير بگذارند از جمله دوستان، معلمان و چيزهايي كه با نشستن جلويي تلويزيون يا كامپيوتر مي بينند. اگر شما بچه داريد بدانيد كه رفتار روزمره شما نقش بزرگي در شكل دهي رفتار كودكتان ايفا مي كند. كودكان با كمك شما مي توانند شكل دهي به عادات سالم و فعاليتهاي فيزيكي را كه در طول تمام عمر با خود خواهند داشت را بياموزند.

خوردن سالم و فعاليت فيزيكي براي كودكان در هر سني ضروري است. تغذيه خوب و فعاليت فيزيكي براي ساختن استخوانها و ماهيچه هاي قوي و داشتن احساس خوب در مورد خود ضروري است. برخي تحقيقات نشان مي دهند كه فعاليت فيزيكي حتي مي تواند قدرت تفكر و عملكرد ذهني كودكان را بهبود دهد.

فعال بودن و درست خوردن همچنين مي تواند از اضافه وزن و چاقي كودكان كه امروزه يك نگراني روزافزون محسوب ميشود پيشگيري نمايد. امروزه از هر 3 كودك يكي در كشورهاي در حال توسعه نظير آمريكا مبتلا به چاقي است. اضافه وزن فشار زيادي بر مفاصل، ماهيچه ها و استخوانها وارد مي آورد و ريسك بيماريهاي خاصي را در شما افزايش مي دهد. محققان همچنين دريافته اند كه كوكان نوپايي كه اضافه وزن دارند احتمال چاقي در آنها در سن مدرسه ، دبيرستان و سپس بزرگسالي بيشتر است. به همين دليل است كه بايد در سن كودكي اقدام كرد.

اگرچه همه ما مي دانيم كه خوردن غذاهاي سالم و تحرك بيشترخوب است اما انجام آن اغلب آسان نيست. كودكان خود عادات غذايي و فعاليتشان را تغيير نمي دهند. اين بر عهده شما است كه شكل گيري انتخابات سالم را براي خانواده خود راحت تر سازيد.

والدين در سازماندهي محيط زندگي و ساختن مدلي براي رفتارهاي سالم و ناسالم نقش مهمي دارند. اين والدين هستند كه غذا به خانه مي آورند. ميزان تماشاي تلويزيون را والدين كنترل مي كنند. آنها كنترل مي كنند كه همراه با غذا چه فعاليتهاي اجتماعي داشته باشند. و كودكان چيزهاي زيادي در مورد خوردن و فعاليت فيزيكي با تماشا و تقليد از والدين خود مي آموزند.

تحقيقات نشان مي دهند كه والدين تا چه حد تاثيرگذار هستند. در يك تحقيق كودكان چاق 8 تا 12 ساله در دو نوع برنامه كاهش وزن قرار داده شدند. رژيم غذايي سالم، رفتارها و ورزش به هر دو گروه آموزش داده شد. براي يك گروه، پيش زمينه و تشويق براي كاهش وزن و تغييرات رفتاري فقط به كودك ارائه شد. در گروه ديگر هم بر كودك و هم به يكي از والدين كه چاق بود آموزش داده شد. به گروه مقايسه پيش زمينه اي ارائه نشد.

محققان دريافتند كه وقتي هم بر روي كودكان و هم بر روي والدين چاق با هم كار شود هر دو موفقيت بيشتري در كاهش وزن و ايجاد تغيييرات سالم خواهند داشت. اگر كل خانواده با هم در اين رابطه كار كنند واقعا براي كودك بهتر خواهد بود. حتي بعد از 10 سال وقتي اين كودكان به سن 18 تا 22 سالگي رسيدند، در گروهي كه با والدين علاوه بر كودكان كار شده بود وزن بيشتري كم كرده و بيتشر از كساني كه فقط خود تحت نظر بودندو البته گروه هاي مقايسه توانسته بودند كاهش وزن خود را حفظ نمايند.

محققان دريافتند كه در طول زمان اغلب والدين به تدريج دوباره اضافه وزن پيدا كردند اما بعد از 10 سال، بيش از 10 درصد كودكاني كه با آنها همراه با والدينشان كار شده بود حداقل 20 درصد كاهش وزن خود را حفظ كردند. اين يافته ها نشان مي دهد كه حتي اگر والدين به رفتارهاي سابق خود بازگردند، بسياري از كودكان بر رفتارهاي خود باقي مي مانند.

اگرچه شروع تغييرات سالم هيچ وقت دير نيست اما تحقيقات نشان مي دهند كه هر چه زودتر كودكانتان رفتارهاي سالم را بياموزند بهتر است.

تحقيق بر روي فاكتورهاي تاثيرگذار بر كودكان مخصوصا پيش از دبستان و نوزادان نشان مي دهد كه اين دوره زمان ايده آلي براي شروع قرار دادن كودك در معرض انواع غذاهاي سالم از جمله ميوه ها و سبزيجات است تا بتوانند آنها را دوست داشته باشند.

تشويق كردن كودكان به پذيرش ميوه ها و سبزيحات مي تواند يك چالش باشد اما برخي والدين وقتي كودكي غذاي جديد را رد مي كند سريع از تلاش دست مي كشند. تحقيقات نشان مي دهد كه هر چه بيشتر غذاييي را اراده دهيد احتمال پذيرش كودك بيشتر خواهد شد. كودكان حداقل بايد يك غذاي جديد را 9 تا 15 دفعه بچشند تا كم كم آن را بپذيرند.

اگر كودك شما در حال حاضر غذايي را دوست ندارد، مثبت بمانيد و آن را در طول زمان امتحان كنيد. تشويق كودك به خوردن فقط يك لقمه مي تواند كمك كننده باشد. اما از ايجاد كشمكش و فشار خود داري كنيد. امتحان يك غذاي جديد مي تواند هيجان آور و در عين حال استرس آور باشد. تحقيقات بسياري نشان مي دهند كه اگر كودك در حالت نشسته يعني در حالتي راحت و خوشايند غذايي را امتحان كند احتمال پذيرش آن بيشتر است.

كودكان زير 3 سال معمولا وقتي سير ميشوند دست از غذا خوردن بر مي دارند. اما بعد از سه سال هر چه بشقاب آنها را پرتر كنيد بيشتر مي خورند. بنابراين حتما به اندازه وعده كودك در ظرف غذا بكشيد.

فرصتي را براي آموزش احساس سيري براي كودكان قرار دهيد. اگر كودك دوباره غذا خواست به جاي اينكه بگوييد "نه عزيزم كافي است" سعي كنيد مثلا بگوييد:"حتما امشب خيلي گرسنه ات بوده." تا حس او را بيدار كرده باشيد يا وقتي خوردن را متوقف مي كنند بگوييد:"اوه، حتما حالا احساس سيري مي كني." و بدين صورت احساس گرسنگي و سيري را به او بياموزيد.

تحقيقات بسياري نشان مي دهند كه والدين مي توانند با انتخاب راه درست و اجتناب از برخي از شرايط خاص بر رفتارهاي سالم كودك تاثيرات مثبتي بگذارند. به جاي انيكه به كودك خود بگوييد :" نه ديگر كلوچه بس است." كلا كلوچه را به خانه نياوريد.

 وقتي غذاهاي ناسالم و نوشيدني هاي شيرين به خانه آورده ميشود، والدين به پليس غذا تبديل ميشوند. ايجاد يك محيط زيست در خانه كه دسترسي به غذاهاي ناسالم كمتر و دسترسي به غذاهاي سالم بيشتر است راحت تر است.

متخصصان پيشنهاد مي دهند كه كودكان هر روز در حد متعادل فعاليت فيزيكي  شديد داشته باشند. والدين مي توانند با محدود كردن زمان تلويزيون ديدن و كامپيوتر به طوري كه يك تا دو ساعت بيشتر در هر روز نباشد به اين امر كمك نمايند.

تغييرات كوچكي در محيط خانه همچنين مي تواند تاثيري بسزا بر فعاليت فيزيكي كودك داشته باشد. مي توانيد توپها يا طنابهاي پرش را پشت در قرار دهيد تا دسترسي به آنها راحت تر باشد. راه رفتن تند، دوچرخه سواري، پريدن با طناب و بازي بسكتبال، فوتبال يا لي لي همه شيوه هاي خوبي براي فعالتر كردن كودكان است.

وقتي صحبت از تغذيه و ورزش است، گفتار و كردار شما در اطراف كودكان، مي تواند تاثيري هميشگي داشته باشد. براي راحت تر و خوشايند تر ساختن عادات خوب همه خانواده با هم كار كنيد.

انتخابهاي آگاهانه

به كودكان در شكل دادن به عادات خوب كمك كنيد

·         يك الگو باشيد. غذاهاي سالم را خانوادگي دور هم بخوريد. به جاي نگاه كردن تلويزيون يا جستجو در وب، دوچرخه سواري يا پياده روي كنيد.

·         انتخابهاي سالم را راحت تر كنيد. مواد غذايي مقوي را جايي قرار دهيد كه در معرض ديد باشد. توپ و  ديگر وسايل ورزشي را در دسترس قرار دهيد.

·         بر روي سرگرمي تمركز كنيد. در پارك بازي كنيد يا در پارك جنگلي قدم بزنيد. با هم يك غذاي سالم بپزيد.

·         زمان تماشاي تلويزيون را كاهش دهيد. در اتاق خواب كودك تلويزيون قرار ندهيد. از خوردن اسنك يا غذا در جلوي تليوزيون اجتناب نمائيد.

·         با مدرسه يا پرستار بچه هماهنگ باشيد. مطمئن شويد كه آنها غذاهاي سالم ارائه مي دهند، زمان بازي كافي داشته و زمان تلويزيون يا بازي هاي كامپيوتري را محدود مي كنند.

·         هر دفعه كمي خود را تغيير دهيد. اگر هميشه شير پرچرب مصرف مي كنيد، آن را به شير 2 درصد براي مدتي تغيير داده و سپس حتي سعي كنيد شير با درصد چربي كمتر مصرف كنيد. اگر براي رفتن به هر جايي از ماشين استفاده مي كنيد سعي كنيد براي رفتن به خانه همسايگان كه در نزديكي شما هستند پياده برويد و سپس مسير خود را كم كم افزايش دهيد. 

محصولات پزشکی ما

سلامتی برای همه

سلامتی برای همه

گفتار نما

گفتار نما

سلام پزشک

سلام پزشک