کلرید سدیم

اسم دارو

کلرید سدیم Sodium Chloride

اسم تجاری

NaCI,AK-NaCI,NaSaI ,Normasol, Ocean

گروه دارویی

الکترولیت

گروه درمانی

جایگزین سدیم و کلراید ، شستشو دهنده

گروه مصرف در حاملگی

C

موارد ، روش و مقادیر مصرف

جایگزین آب و الکترولیت در کاهش سدیم خون (هیپوناترمی) ناشی از فقدان الکترولیت یا کاهش شدید نمک ساده

بالغین و کودکان : در هر شخصی بر اساس معیارهای آزمایشگاهی (اندازه گیری مکرر) و تصویر کلینیکی ، مصرف خوراکی بر اساس توصیه های سازنده . ولی می توان از مقادیر ذیل به عنوان راهنما در بالغین استفاده کرد :

خوراکی :
1-2g خوراکی سه بار در روز وریدی : ایزوتونیک (جایگزینی) 1Lطی 1h هیپوتونیک (0.45%، هیدراسیون) 1-2L طی 1-2h. هیپرتونیک (3-5% ، درمان هیپوناترمی ) 100ml طی 1h.

درمان انقباض شدید حرارتی ناشی از تعریق بیش از حد

بالغین :
1g خوراکی با هر لیوان آب

شستشوی حفرات بدن ، بافت ها و زخم ها ، کاتتر ادراری و لوله های درناژ جراحی ، وسایل آزمایشگاهی و لباس ها

بالغین و کودکان : بر اساس حجم یا سطح عضو

نگهداری رطوبت و رفع خشکی مخاط بینی در سرماخوردگی ، خشکی هوا ، خونریزی جزئی بینی ، حساسیت بینی و مصرف بیش از حد داروهای ضد احتقان بینی

بالغین و کودکان :3-2قطره هر 3-2 ساعت برحسب نیاز

کاهش ادم قرنیه ناشی از التهاب تاول دار قرنیه ، معانیه چشم پزشکی

بالغین و کودکان : روزانه 2-1 بار نوار باریکی از پماد در چشم

موارد منع مصرف

موارد ممنوعیت نمک (کلرید سدیم )

محلول 3%و5% با الکترولیت سرم بالا ، طبیعی یا اندکی کاهش یافته

عوارض جانبی

شایع : ندارد.

خطرناک : تجمع مایع (ادم) ریه