امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
اسم دارواستازولامید  Acetazolamide
اشکال دارویی 
گروه داروییمهار کننده کربنیک انیدراز
گروه درمانیضد گلوکوم ، ضد تشنج ، دیورتیک
گروه مصرف در حاملگیC
موارد، روش و مقادیر مصرف

گلوکوم زاویه بسته حاد (قبل از عمل )بالغین : 250mg po هر 4 ساعت یا 250mg po هر 12 ساعت یا 500mg lV و تکرار آن در هر 4-2 ساعت در صورت نیاز و سپس 125-250mg po هر 4 ساعت

ادم در نارسایی قلبی بالغین : 250-375mg po هر صبح .کودکان : 5mg/kg po/lV هر صبح .ادم ناشی از داروبالغین : تناوب 250-375mg po qd برای 2-1 روز و یک روز بدون دارو .گلوکوم زاویه بسته ، گلوکوم ثانویهبالغین : 0.25-1g po/lv روزانه در 4 دوز منقسم جلوگیری و درمان کوه گرفتگی حاد بالغین :  0.5-1g PO در دوزهای منقسم ترجیحآ 48 سیعت فبل از صعود و ادامه آن تا حداقل 48 ساعت بعد از رسیدن به قله

صرع میوکلونیک ، صرع تونیک – کلونیک ژنرالیزه و مقاوم یا صرع ابسانس ، صرع مختلط بالغین : 375mg po/lV  روزانه تا 250Mg qid  دوز شروع همراه با دیگر داروهای ضد صرع معمولا 250mg/d می باشد.کودکان : 8-30mg/kg PO/lV روزانه منقسم به 3 یا 4 دوز .

موارد منع مصرفحساسیت مفرط به دارودرماني طولانی مدت گلوکوم زاویه بسته غیر احتقاقی مزمن هیپوناترمی یا هیپوکالمی، بیماری کلیوی یا کبدی ، نارسایی غده آدرنال ، اسیدوز هیپرکلرمیک 
عوارض جانبیشایع : ندارد .خطرناک : آنمی آپلاستیک

 health4all reverse

ضامن سلامتی با ثبت 23675 موسسه ای دانش بنیان است که در حوزه پژوهش در سلامت به طور حرفه ای و براساس اصول بین المللی اخلاق پژوهشی کار میکند و عضو سازمان بهداشت جهانی (لینک) است