تریپل سولفا

اسم دارو

تریپل سولفا                    Triple-Sulfa

اسم تجاری

Alba Gyn , Dayto Sulf , Gyne-Sulf ,VVS

گروه دارویی

داروی ترکیبی (سولفونامید)

گروه درمانی

آنتی بیوتیک واژینال

گروه مصرف در حاملگی

D

موارد ، روش و مقادیر مصرف

عفونت قارچی ناحیه تناسلی خانم ها (ولوواژینیت کاندیدا آلبیکانس ، تریکومونا واژینالیس یا گاردنلا واژینالیس (هموفیلوس واژینالیس))

بالغین : یک آپلیکاتور کرم (تقریبا4-5g) دو بار در روز برای 6-4 روز استعمال واژینال و سپس یک چهارم تا یک دوم آپلیکاتور دو بار در روز ، یا یک قرص واژینال  دوباردر روز  (صبح قبل از بیداری و شب قبل از خواب ) برای 10 روز و در صورت نیاز تکرار آن

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط به سولفونامید

عوارض جانبی

شایع : حساسیت مفرط