فهرست الفبایی داروها
فهرست الفبایی داروها

# | 0-9 |ا |آ |ب |پ |ت |ث |ج |چ |ح |خ |د |ذ |ر |ز |ژ |س |ش |ط |ظ |ع |غ |ف |ق |ک |گ |ل |م |ن |و |ه |ی

برای استفاده از این بخش، باید یا در محل جعبه متن زیر که عبارت جستجو در پوشه در داخل آن نوشته شده است نام داروی موردنظر خود را وارد نمایید و یا با استفاده از لیست الفبای بالای صفحه، حرف اول داروی مورد نظر خود را انتخاب نمایید. دقت داشته باشید که ممکن است نحوه نگارش نام داروهای مختلف به زبان فارسی بسته به کارخانه تولید کننده و یا وارد کننده متفاوت باشد.همچنین بهتر است نام ژنریک دارو (یا علمی) نه نام تجاری آن، را وارد نمایید. معمولا نام های ژنریک به صورت ریزتر زیر نام دارو نوشته شده است. در این مجموعه فقط نام های ژنریک  داروها به زبان فارسی نوشته شده اند و نام های تجاری به لاتین هستند.

می توانید از بخش گروه های دارویی نیز در صورتی که نام داروی موردنظر خود را فراموش کرده اید، استفاده کنید.

نکته :  برای مشاهده اطلاعات کامل هر دارو بر روی نام آن کلیک نمایید.

نکته مهم: این پایگاه شامل اطلاعات جامعی درباره کلیه داروهای ژنریک ایران, اعم از شکل دارو (همراه تصویر), عوارض دارو, موارد مصرف, طبقه در حاملگی و شیردهی  به صورت دسته بندی و الفایی است. اما اطلاعات دارویی این بخش فقط جهت کسب اطلاعات است. و خوددرمانی و مصرف خودسرانه دارو بسیار اشتباه است و هیچگاه بدون مشورت با پزشک، اقدام به مصرف دارو نکنید و در صورت مشاهده بروز عوارض دارویی خطرناک سریعا به یک مرکز درمانی مراجعه نمایید.


 

اسم دارو سیترات سدیم Sodium Citrate اسم تجاری Mictral گروه دارویی سیترات گروه درمانی قلیایی کننده ادراری و عمومی بدن ، ضد سنگهای اوراتی و...
اسم دارو کلرید سدیم Sodium Chloride اسم تجاری NaCI,AK-NaCI,NaSaI ,Normasol, Ocean گروه دارویی الکترولیت گروه درمانی جایگزین سدیم و کلراید ، شستشو دهنده ...
اسم دارو کربنات سدیم Sodium Carbonate اسم تجاری Bactident, Eno, Hydralin گروه دارویی کربنات سدیم گروه درمانی معرف Reagent، حمام قلیایی Alkaline Bath، ضدعفونی...
اسم دارو بیکربنات سدیم Sodium Bicarbonate اسم تجاری NaHCo3 , Bell/ans, Neut, Soda Mint گروه دارویی قلیایی کننده Alkalinizer گروه درمانی قلیایی کننده عمومی و...
اسم دارو بنزوات سدیم Sodium Benzoate گروه دارویی بنزوات Benzoate گروه درمانی ضدباکتری ، ضد قارچ گروه مصرف در حاملگی C موارد ، روش و مقادیر مصرف ...
اسم دارو امینوسالیسیلات Sodium Aminosalicylate اسم تجاری PAS گروه دارویی اسیدآمینوسالیسیلیک گروه درمانی ضدسل گروه مصرف در حاملگی C موارد ،...
اسم دارو محلول لنز Soaking اسم تجاری Hard Contact Lens Soaking Solution, Soakare گروه دارویی فرآورده مراقبت از لنز گروه درمانی محلول محافظت از عدسی تماسی...
اسم دارو ضد زهر مار Snake Venom Antiserum اسم تجاری I.Crotalide Antivenom Polyvalent II.Micrurus Fulvius Antivenin گروه دارویی ایمن سرم(Immune Serum) گروه درمانی ضدسرم سم مار ...
اسم دارو سیمواستاتین Simvastatin اسم تجاری Zocor گروه دارویی مهارکننده HMG-CoA ردوکتاز گروه درمانی ضدچربی، کاهنده چربی نوع کلسترول گروه مصرف...
اسم دارو نرم کننده ساده چشم Simple Eye Ointment اسم تجاری Akwa Tears ,Dry Eyes ,Lacri-Lube گروه دارویی داروی ترکیبی گروه درمانی نرم کننده چشم موارد ، روش و...
اسم دارو سایمتیکون Simethicone اسم تجاری Dimethicone (Activated), Gas Relief , Gas-X, Infacol گروه دارویی پراکنده ساز(Dispersant) گروه درمانی ضدنفخ (Antiflatulent) گروه مصرف...
اسم دارو سولفادیازین نقره Silver Sulfadiazine اسم تجاری Silvadene گروه دارویی ضدعفونت صناعی گروه درمانی ضدباکتریال موضعی گروه مصرف در حاملگی C ...
اسم دارو نیترات نقره Silver Nitrate اسم تجاری Argenpal گروه دارویی نیترات نقره گروه درمانی ضدعفونی کننده (دیس انفکتانت)، نقره موارد ، روش و...
اسم دارو سیلدنافیل Sildenafil Citrate اسم تجاری Viagra گروه دارویی مهارکننده انتخابی cGMP-PDE5 (فسفودی استراز تیپ 5 ویژه تخریب گوانوژین منوفسفات...
165. سنا
اسم دارو سنا Senna اسم تجاری Black Drught, Dr . Caldwell Dosalax, Ex-Lax Gentle , Fletchers Castoria, Gentlax, Senexon, Senna-Gen, Senokot, Senokotxtra, Senolax, Samilax, Senagole, Figin, Califig ,X-Prep. گروه دارویی ...
اسم دارو سولفید سلنیوم Selenium Sulfide اسم تجاری Selsun, Selsun Blu, Selukos گروه دارویی شامپو گروه درمانی ضدسبوره گروه مصرف در حاملگی C موارد ، روش و...
اسم دارو سلجیلین Selegiline HCI اسم تجاری l-Deprenyl HCI , Atapryl, Eldepryl گروه دارویی مهار کننده داروهایMAO گروه درمانی ضدپارکینسون گروه مصرف در حاملگی ...
اسم دارو سکرتین Secretin اسم تجاری Secretin-Kabi, Secretin- Ferring گروه دارویی هورمون پلی پپتید گروه درمانی تست اگزوکرین لوزالمعده ، تشخیص سندرم...
اسم دارو سکوباربیتال Secobarbital اسم تجاری Novosecobarb , Seconal,Seral گروه دارویی باربیتورات (کوتاه اثر) گروه درمانی خواب آور (سداتیو-هیپنوتیک ) گروه...
اسم دارو ضد سرم اسکورپیون Scorpion Venom Antiserum اسم تجاری Antiscorpion Venom Serum گروه دارویی ایمن سرم (Immune Serum) گروه درمانی ضد سرم سم عقرب موارد ، روش و...
اسم دارو ساکویناویر Saquinavir Mesylate اسم تجاری Invirase, Fortovase گروه دارویی مهارکنده پروتئاز HIV-1 وHIV-2 گروه درمانی ضد ویروس گروه مصرف در حاملگی B...
اسم دارو جانشین نمک Salt Substitute اسم تجاری KCI, NoSait , Nu-Salt گروه دارویی کلرید پتاسیم گروه درمانی جانشین نمک طعام گروه مصرف در حاملگی C ...
اسم دارو سالمترول Salmeterol Xinafoate اسم تجاری Serevent گروه دارویی آگونیست انتخابی بتادو-آدرنرژیک گروه درمانی گشاد کننده راههای هوایی...
اسم دارو سالیسیلیک اسید Salicylic Acid اسم تجاری Acnex, Acnisal, Wart-Off, Wartex گروه دارویی کراتولیتیک ، اسید سالیسیلیک گروه درمانی کراتولیتیک گروه...
اسم دارو ساخارین سدیم Saccharin Sodium اسم تجاری Gaosucryl, Sucredulcor گروه دارویی شیرین کننده قوی گروه درمانی جانشین قند گروه مصرف در حاملگی C ...
    اسم دارو Diazepam اشکال دارویی   گروه دارویی بنزودیازپین گروه درمانی ضد اضطراب ، شل کنننده عضلات اسکلتی ، فراموشی زا ، ضذد تشنج ،...
  اسم دارو دیکلوفناک           Diclofenac Sodium اشکال دارویی   گروه دارویی NSAID گروه درمانی ضد آرتریت ،ضد التهاب گروه مصرف در حاملگی B موارد،...
    اسم دارو دیگوکسین          Digoxin  اشکال دارویی   گروه دارویی گلیکوزید قلبی گروه درمانی ضد اختلال ریتم قلب (آریتمی) ، اینوتروپ...
  اسم دارو دی هیدروارگوتامین           Dihydroergotamine Mesylate اشکال دارویی   گروه دارویی آلکالوئید ارگوت گروه درمانی منقبض کننده عروق گروه...
  اسم دارو دیلتیازم        Diltiazem HCI           اشکال دارویی   گروه دارویی بلوک کننده کانال کلسیم (CCB) گروه درمانی ضد درد قلبی (آنژین)...


صفحه 6 از 26


Powered by AlphaContent 4.0.13 © 2005-2015 - All rights reserved

ورود به وبسایت

کاربران گرامی برای دسترسی به روز و برای عضویت در تالارهای گفتگو و خبرنامهدر وبسایت ثبت نام نمایند.تبلیغات

راهنمای بخش داروها

برای جستجوی هر دارو از منوی جستجوی دارو به زبان فارسی یا انگلیسی استفاده نمایید. در صورتی که نام دارو را به فارسی پیدا نکردید، نام انگلیسی آن را وارد نمایید. 


در این بخش سعی شده است مطالب درباره داروها به نحوی بیان شود که اطلاعات برای عموم قابل استفاده باشد، اما برخی اصطلاحات و علایم و بیماری ها قابل ترجمه دقیق به فارسی نبوده اند.


مطالب این بخش، صرفا برای اطلاع رسانی درج شده اند و جایگزین ملاقات با پزشک نبوده و کلیه بازدیدکنندگان به جدیت از خوددرمانی پرهیز نمایند.


این وبسایت هیچگونه مسوولیتی درباره عوارض یا مسائل طبی که به ادعای بازدیدکنندگان در اثر درک غلط مفاهیم بیان شده، رخ دهد، نمی پذیرد


برخی واژه های تخصصی در این بخش:

IV: تزریق وریدی

IM: تزریق عضلانی

PO: خوراکی

SC: تزریق زیرجلدی

PR:شیاف روده ای

mg: میلی گرم،، واحد شمارش

mg/kg یک میلی گرم بازای هر کیلوگرم وزن بیمار

Ml: میلی لیتر

d/: در روز

TID: سه بار در روز

QID: چهاربار در روز

BID: دوبار در روز

QD: روزی یکبار

Prn: برحسب ضرورت

 

 

دارای استاندارد بین المللی:

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.

جستجوی دارو

رتبه وبسایت در گوگل

امتیاز گوگل من

بازدیدکنندگان

14556امروزmod_vvisit_counter
17318دیروزmod_vvisit_counter
75121این هفتهmod_vvisit_counter
102988هفته گذشتهmod_vvisit_counter
127338این ماهmod_vvisit_counter
552984ماه گذشتهmod_vvisit_counter
16030020کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

بازدیدکنندگان: 119 مهمان حاضر
IP شما: 54.160.157.21
 , 
امروز: 16 مهر 1394

داروها در حاملگی

گروه :A
مطالعات کافی در زنان حامله, خطری را برای جنین برای سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است.شواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد


گروه: B
مطالعات در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد.. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد


گروه: C
مطالعات در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد


گروه :D
شواهدی مبنی بر وجود خطر برای جنین انسان وجود دارد ولی در بعضی از موارد منافع دارو ممکن است استفاده از آن را اجتناب ناپذیر نماید... و در مقابل منافع دارو خطرات احتمالی دارو را باید پذیرفت


گروه :X
مطالعات در حیوانات یا انسان بیانگر ایجاد ناهنجاریهای حنینی بوده است.. یا عوارض جانبی گزارش شده موید ایجاد خطرات در جنین است. به دلیل این خطرات به طور واضح , مصرف این داروها در دوران حاملگی ممنوع است