امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
اسم داروسلکوکسیب       Celecoxib
اشکال دارویی 
گروه داروییمهار کننده cox-2 - سیکلواکسیژناز -2
گروه درمانیNSAID ، ضد تب و ضد التهاب
گروه مصرف در حاملگیC
موارد،روش و مقادیر مصرفاستئوآرتریت . بالغین : 200mg  یک بارد در روز یا 100mg    دو بار در روز . ارتریت روماتوئید . بالغین : 100-200mg    دو بار در روز . پولیپوز آدنوماتوز فامیلی (FAP) . بالغین : 400mg     دو بار در روز
موارد منع مصرفحساسیت مفرط به آسپرین و یدیدها، دیگر NSAIDs، سولفونامیدها. سه ماهه سوم حاملگی ، آسم
عوارض جانبیشایع : خستگی و اضطراب ، افسردگی ، عصبانیت ، پارستزی ، تهوع ، بی اشتهایی، استفراغ، یبوست ، خشکی دهان ، دیزوری . خطرناک : تاکیکاردی ، سکته قلبی ، خونریزی گوارشی ، سمیت کلیوی ، هماچوری ، اولیگوری ، ازتمی ، دیسکرازی های خونی

 health4all reverse

ضامن سلامتی با ثبت 23675 موسسه ای دانش بنیان است که در حوزه پژوهش در سلامت به طور حرفه ای و براساس اصول بین المللی اخلاق پژوهشی کار میکند و عضو سازمان بهداشت جهانی (لینک) است