اسم دارو

والسارتان Valsartan

اشکال دارویی

 

گروه دارویی

آنتاگونیست آنژیوتانسین II

گروه درمانی

ضد افزایش فشار خون

گروه مصرف در حاملگی

X

موارد ، روش و مقادیر مصرف

 

بالغین : 80-160mg خوراکی qd

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط ، حاملگی ، بیماری شدید کبدی ، تنگی دو طرفه شریان کلیوی

عوارض جانبی

شایع : گیجی ، خواب آلودگی ، اختلال ریتم قلب ، اسهال ، کم خونی ، سرفه

خطرناک :سکته مغزی، سکته قلبی، سمی برای کبد ، سمی برای کلیه