امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اسم دارو

وازوپرسین Vasopressin

اشکال دارویی

 

گروه دارویی

هورمون هیپوفیز خلفی

گروه درمانی

هورمون آنتی دیورتیک (ADH)، محرک حرکات روده ای شکل عضلات صاف (پریستالتیک) ، هموستاتیک

گروه مصرف در حاملگی

C

موارد ، روش و مقادیر مصرف

دیابت بیمزه غیر نفروژنیک و غیر روانزاد (سایکوژنیک)

بالغین : 5-10 U تزریق عضلانی یا زیرپوستی bid-qid prn

کودکان : 2.5-10 U تزریق عضلانی یا زیرپوستی bid-qid prn

ورم شکمی بعد از جراحی

بالغین : شروع با
5 U تزریق عضلانی ، سپس q3-4h ، افزایش دوز به 10u در صورت نیاز ، کاهش دوزاژ در کودکان

خارج کردن گاز قبل از رادیوگرافی شکم

بالغین :
5-15 U تزریق زیرپوستی در 2 ساعت سپس دوباره در 30 دقیقه قبل از رادیوگرافی . انما قبل از دوز اول .

خونریزی دستگاه گوارش فوقانی

بالغین : 0.2-0.4U/min تزریق وریدی ، یا 0.1-0.5U/min داخل شریانی

موارد منع مصرف

واکنش مرگبار حساسیتی (آنافیلاکسی) یا حساسیت مفرط به دارو یا ترکیبات آن ، التهاب مزمن کلیه (نفریت) مزمن همراه با احتباس نیتروژن

عوارض جانبی

شایع : ندارد .

خطرناک : اختلال ریتم قلب (آریتمی) ، ایست قلبی ، مسمومیت با آب ، تشنج ، انقباض راههای هوایی (برونکواسپاسم) ، واکنش مهلک حساسیتی (آنافیلاکسی)

 

 health4all reverse

ضامن سلامتی با ثبت 23675 موسسه ای دانش بنیان است که در حوزه پژوهش در سلامت به طور حرفه ای و براساس اصول بین المللی اخلاق پژوهشی کار میکند و عضو سازمان بهداشت جهانی (لینک) است