اسم دارو

وازوپرسین Vasopressin

اشکال دارویی

 

گروه دارویی

هورمون هیپوفیز خلفی

گروه درمانی

هورمون آنتی دیورتیک (ADH)، محرک حرکات روده ای شکل عضلات صاف (پریستالتیک) ، هموستاتیک

گروه مصرف در حاملگی

C

موارد ، روش و مقادیر مصرف

دیابت بیمزه غیر نفروژنیک و غیر روانزاد (سایکوژنیک)

بالغین : 5-10 U تزریق عضلانی یا زیرپوستی bid-qid prn

کودکان : 2.5-10 U تزریق عضلانی یا زیرپوستی bid-qid prn

ورم شکمی بعد از جراحی

بالغین : شروع با
5 U تزریق عضلانی ، سپس q3-4h ، افزایش دوز به 10u در صورت نیاز ، کاهش دوزاژ در کودکان

خارج کردن گاز قبل از رادیوگرافی شکم

بالغین :
5-15 U تزریق زیرپوستی در 2 ساعت سپس دوباره در 30 دقیقه قبل از رادیوگرافی . انما قبل از دوز اول .

خونریزی دستگاه گوارش فوقانی

بالغین : 0.2-0.4U/min تزریق وریدی ، یا 0.1-0.5U/min داخل شریانی

موارد منع مصرف

واکنش مرگبار حساسیتی (آنافیلاکسی) یا حساسیت مفرط به دارو یا ترکیبات آن ، التهاب مزمن کلیه (نفریت) مزمن همراه با احتباس نیتروژن

عوارض جانبی

شایع : ندارد .

خطرناک : اختلال ریتم قلب (آریتمی) ، ایست قلبی ، مسمومیت با آب ، تشنج ، انقباض راههای هوایی (برونکواسپاسم) ، واکنش مهلک حساسیتی (آنافیلاکسی)