اسم دارو

فنوباربیتال     Phenobarbital

اسم تجاری

Luminal

گروه دارویی

باربیتورات

گروه درمانی

ضد تشنج ، خواب آور آرامبخش (سداتیو – هیپنوتیک )

گروه مصرف در حاملگی

D

موارد ، روش و مقادیر مصرف

 

 

 

 

 

 

 

 

تمام اشکال صرع (Epilepsy) به جز تشنج ابسانس (Absence Seizure)، تب تشنج (Febrile Seizure) در کودکان

بالغین : 60-100mg/d  خوراکی  منقسم  به  سه بار در روز یا SDhs یا 200-300mg  تزریق وریدی یاعضلانی  و تکرار  برحسب نیاز  هر 6h

کودکان :1-6mg/kg/d معمولا منقسم به  هر12ساعت  یا  روزی یکبار یا  4-6mg/kg/d  تزریق وریدی یاعضلانی  و مونتیورنیک سطح خونی

صرع مداوم و طول کشیده(Status Epileptius)

بالغین و کودکان :10-20mg/kg  تزریق وریدی  طی10-15min (حداکثر 60mg/min) . تکرار در صورت نیاز

تسکین (Sedation)

بالغین : 30-120mg/d  تزریق وریدی یاعضلانی یاخوراکی  در 3-2 دوز منقسم حداکثر 400mg/24h

کودکان :8-32mg/d  خوراکی

بی خوابی (Insomnia)

بالغین :100-200mg  خوراکی  یا 100-320mg IM

تسکین قبل از جراحی

بالغین :60-90min , 100-200mg IM قبل از جراحی

کودکان :60-90min , 1-3mg/kg  تزریق وریدی یاعضلانی  قبل از جراحی

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط به باربیتورات ، پورفیری ، اختلال عملکرد کبد

بیماری ریوی با تنگی نفس یا انسداد ، یا التهاب بافت کلیه (نفریت )

عوارض جانبی

شایع : خواب آلودگی ، گیجی (لتارژی) ، خماری

خطرناک : افت تعداد ضربان قلب (برادیکاردی) ، کاهش (دپرسیون) تنفسی ،وقفه تنفسی (آپنه) ، اریتم  مولتیفرم ، سندرم استونس – جانسون ،ورم حساسیتی پوستی (آنژیوادم )