امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اسم دارو

پرازوسین      Prazosin HCI

اسم تجاری

Minipress

گروه دارویی

بلوکرآلفا آدرنرژیک

گروه درمانی

ضد افزایش فشار خون (هیپرتانسیون)

گروه مصرف در حاملگی

C

موارد ، روش و مقادیر مصرف

 

 

 

 

 

افزایش فشار خون (هیپرتانسیون)

بالغین :شروع با 1mg  خوراکی  دوتاسه بار افزایش تدریجی تا حداکثر 20mg/d دوز نگهدارنده معمول 6-15mg/d در دوزهای منقسم . همراه با داروی ضد افزایش فشار خون (هیپرتانسیون) یا داروهای ادرارآور (دیورتیک) 1-2mg  سه بار در روز و سپس افزایش تدریجی در صورت ضرورت

بزرگی غده پروستات در سالمندان (هیپرپلازی خوش خیم پروستات) (BPH)(غیر قطعی)

بالغین :شروع با 2mg  خوراکی   دو بار در روز دامنه دوزاژ 1-9mg/d

موارد منع مصرف

ندارد.

عوارض جانبی

شایع : گیجی ،( غش کردن) سنکوپ با دوز اول ، تپش قلب

خطرناک :ندارد.

 health4all reverse

ضامن سلامتی با ثبت 23675 موسسه ای دانش بنیان است که در حوزه پژوهش در سلامت به طور حرفه ای و براساس اصول بین المللی اخلاق پژوهشی کار میکند و عضو سازمان بهداشت جهانی (لینک) است